Inovativní technologie PTR®

  • Inovativní technologie PTR®

    komplexní energetické řešení na klíč

    Více informací

Ziskejte energii a teplo

z organických materiálů, zejména odpadů

stin
PTR technologie

PTR technologie

Více informací
stin
Kogenerace MOMENTA

Kogenerace MOMENTA

Více informací
stin
Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Více informací
stin
Výzkum a vývoj

COVID-19

Více informací
stin
Energie z kalů

Energie z kalů

Více informací

 

O společnosti

řešení pro likvidaci odpadů,  recyklaci a energetiku

HEDVIGA GROUP, a.s. je česká společnost, která se zabývá nabídkou technického řešení na zpracování organických, materiálů,  surovin a odpadů.

 

 

Začali jsme se zabývat  a technicky zrealizovali myšlenku využití odpadu jako suroviny,

která je bonitní a velmi snadno dostupná.

Využití odpadu  a druhotných surovin znamená najít a zrealizovat řešení,

které umožní z těchto materiálů efektivně získat energie ve formě elektřiny a tepla,

výrobky a paliva třetí generace,  a stát se tak součátí cirkuárního systému opětovného využití.

 

 

ptr

 

 

 

Zahájení komerční nabídky PTR komplexního řešení, a to v několika projektech na energetické využití organických hmot z odpadů (pryžového granulátu, tříděných plastů, biomasy a tříděného komunálního odpadu) v rámci ČR i EU.

Uvedení na trh duální kogenerační jednotky VOPTRA D4N jako výsledku společného výzkumu HEDVIGA GROUP, a.s. a státního podniku VOP CZ, s.p.

Zahájení výroby PTR 1000 kW6 - komplexního řešení na zpracování pryže a výrobu elektrické energie a tepla, pro instalaci ve Velké Británii.

Instalace a uvádění do provozu jednotky PTR 1000 kW6 - komplexního řešení na zpracování pryže a výrobu elektrické energie, Londýn, Velká Británie.

Udělení Evropského patentu technologii PTR.
Prezentace PTR na EXPO 2017 v Kazachstánu.

Výroba PTR 1000 kW6 - 1 ENERKAL.
Výroba PTR 1000 kW6 - 1 pro Automotiv.
Udělení patentu PTR technologii v Kanadě.
Prezentace PTR technologie na All Energy Glasgow  2.- 3.5. 2018.

Prezentace PTR technologie na IFAT Munchen  14.-18.5. 2018.

 
 

Nový úhel pohledu na získávání energie

HEDVIGA GROUP, a.s. ve svém patentovaném PTR řešení  představuje  metodu pomalého termického rozkladu, který probíhá v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu, v rozmezí  procesních teplot 300 - 500 °C, kde během 2-3 hodinového procesu dochází k rozkladu vstupní vsázky vždy na další tři frakce - produkty.

V současné době je v  provozu PTR 1000 kW6, v Londýně, ve Velké Británii. Tento projekt je odpovědí na požadavek efektivního využití pryžového odpadu z pneumatik a plastů  za současné výroby paliv a elektřiny. Tento projekt je kapacitně navržen na produkci 1MWe a 1MWt tepla při dosažení  kapacity zpracování 24 tun pryže denně.

Efektivní Ekonomické Environmentální

Pro efektivní využití produktů PTR procesu (plynná a kapalná paliva), hledala HEDVIGA  optimální energetickou jednotku na výrobu elektrické energie a tepla, s využitím plynného a kapalného PTR paliva, kterou nakonec na základě vlastních zkušeností vyvinula spolu s VOP CZ s.p. jako VOPTRA D4N, na bázi motoru TATRA.

Dnes již HEDVIGA vyrábí  třetí generaci kogenerační jednotky nazvanou  MOMENTA,  která umí efektivní využití speciální PTR kapalná a plynná paliva. Tato nová generace kogenerační jednotky MOMENTA je tak logickým koncovým energetickým řešením pro PTR produkty, která umožňuje s využitím souběžného duálního palivového systému vyrábět elektrickou energii a teplo a zároveň využít sekundární teplo v uzavřeném teplonosném systému. Tato vlastní energetická koncovka tak zajišťuje  jednotce PTR 1000 kW6 úplnou energetickou soběstačnost.

Komplexní řešení pomalého termického rozkladu (PTR) organických hmot,  včetně duální kogenerační jednotky MOMENTA přináší ucelený systém a zároveň ekonomicky výhodné materiálové a energetické využití organických materiálů, druhotných surovin a odpadů.

DARK

Reference

nahlédněte do fotogalerie našich realizací

Zobrazit
fb

Aktuálně u nás

důležité informace | nové projekty | události

Copyright © 2016 HEDVIGA GROUP, a.s. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil webap | Webové a grafické studio