Inovativní technologie PTR®

  • Inovativní technologie PTR®

    komplexní energetické řešení na klíč

    Více informací

Ziskejte energii a teplo

z organických materiálů, zejména odpadů

stin
PTR technologie

PTR technologie

Více informací
stin
Kogenerace MOMENTA

Kogenerace MOMENTA

Více informací
stin
Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Více informací
stin
Energie z kalů

Energie z kalů

Více informací

O společnosti

udáváme nový směr v energetice

HEDVIGA GROUP, a.s. je česká společnost, která se zabývá nabídkou technického řešení  na výrobu paliv a energií.


 

Začali jsme se zabývat  a technicky zrealizovali myšlenku využití odpadu jako suroviny, která je bonitní a velmi snadno dostupná. Využití odpadu znamená najít a zrealizovat řešení, které umožní z odpadu efektivně získat energii ve formě elektřiny, tepla nebo paliv třetí generace.

 

ptr

Zahájení komerční nabídky PTR komplexního řešení, a to v několika projektech na energetické využití organických hmot z odpadů (pryžového granulátu, tříděných plastů, biomasy a tříděného komunálního odpadu) v rámci ČR i EU.

Uvedení na trh duální kogenerační jednotky VOPTRA D4N jako výsledku společného výzkumu HEDVIGA GROUP, a.s. a státního podniku VOP CZ, s.p.

Zahájení výroby PTR 1000 kW6 - komplexního řešení na zpracování pryže a výrobu elektrické energie a tepla, pro instalaci ve Velké Británii.

Instalace a uvádění do provozu jednotky PTR 1000 kW6 - komplexního řešení na zpracování pryže a výrobu elektrické energie, Londýn, Velká Británie.

Udělení Evropského patentu technologii PTR.
Prezentace PTR na EXPO 2017 v Kazachstánu.

Výroba PTR 1000 kW6 - 1 ENERKAL.
Výroba PTR 1000 kW6 - 1 pro Automotiv.
Udělení patentu PTR technologii v Kanadě.
Prezentace PTR technologie na All Energy Glasgow  2.- 3.5. 2018.

Prezentace PTR technologie na IFAT Munchen  14.-18.5. 2018.

Nový úhel pohledu na získávání energie

HEDVIGA GROUP, a.s. ve svém patentovaném PTR řešení  představuje  metodu pomalého termického rozkladu, který probíhá v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu, v rozmezí  procesních teplot 300 - 500°C, kde během 2-3 hodinového procesu dochází k rozkladu vstupní vsázky vždy na další tři frakce - produkty.

V současné době probíhá poslední fáze uvádění do provozu PTR 1000 kW6, v Londýně, ve Velké Británii. Tento projekt je odpovědí na požadavek efektivního využití pryžového odpadu z pneumatik a současné výroby paliv a elektřiny. Tento projekt je kapacitně navržen na produkci 1MWe a 1MW tepla při dosažení  kapacity zpracování 24 tun pryže denně.

Efektivní Ekonomické Environmentální

Pro efektivní využití produktů PTR procesu (plynná a kapalná paliva), hledala  HEDVIGA  optimální energetickou jednotku na výrobu elektrické energie a tepla, s využitím plynného a kapalného PTR paliva, kterou nakonec na základě vlastních zkušeností vyvinula spolu s VOP CZ s.p. jako VOPTRA D4N, na bázi motoru TATRA.

V současné době pro potřeby speciálních paliv HEDVIGA již vyvíjí a vyrábí již třetí generaci kogenerační jednotky nazvanou  MOMENTA.

Nová generace kogenerační jednotky MOMENTA je tak logickým koncovým energetickým řešením pro PTR produkty, které umožňuje s využitím souběžného duálního palivového systému  efektivně vyrábět elektrickou energii a teplo a zároveň využít sekudnární teplo v uzavřeném teplonosném systému PTR.

Komplexní řešení pomalého termického rozkladu (PTR) organických hmot,  včetně duální kogenerační jednotky MOMENTA přináší ucelený systém a zároveň ekonomicky výhodné materiálové a energetické využití organických materiálů, druhotných surovin nebo odpadů. 

DARK

Reference

nahlédněte do fotogalerie našich realizací

Zobrazit
fb

Aktuálně u nás

důležité informace | nové projekty | události

Copyright © 2016 HEDVIGA GROUP, a.s. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil webap | Webové a grafické studio