https://ptr2024ifat.com/

Hlavní zaměření
a strategie

Materiálové a energetické znovu využití organických látek, chemická recyklace, obnovitelné zdroje a energetika

HEDVIGA GROUP, a.s. je česká společnost, která se zabývá nabídkou komplexního technického řešení na výrobu efektivních produktů, pro využití zejména v oblasti chemických surovin, hnojiv, speciálních paliv a energetických řešení.

Více o společnosti
LOGO PTR

Nezávislost na vnějších zdrojích energie a paliv

Systém je vždy navržen pro konkrétní surovinu a její maxímální energetické využití, zejména pro vlastní provoz.

Výroba uhlíku, biocharu a hnojiv

Výroba uhlíkaté frakce s požadovanými parametry a uplatněním, v souladu s původem vstupní suroviny.

Výroba plynu

Výroba speciálního plynného paliva z plastů, biomasy, pryže, kalů s možností vzájemného míchání.

Výroba kapalného paliva pro motory

Speciální kapalná paliva, pro provoz duálních palivových systémů nebo pomaloběžných motorů a turbín, s kvalitou a parametry standardních paliv.

Univerzálnost ve vstupních surovinách

Technologické řešení pro energetickou soběstačnost, nezávislost na vnějších zdrojích.

PTR Technologie

V čem spočívá technologie PTR

Pomalý termický rozklad je proces probíhající v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu. Palivové články jsou naplněny vstupní organickou surovinou, článek je uzavřen, umístěn do PTR modulu, kde v následujícím 2-3* hodinovém procesu probíhá termická konverze vstupní suroviny, na 3 výstupní produkční frakce, tj. plynnou, kapalnou a pevnou.

Více o PTR technologii
PTR schema
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Start projektu na Vývoj Syntetických Paliv.
Účast s projektem SMART HYBRID ENERGY na veletrhu IFAT Munich 5 | 2024.

Uspěšné ukončení VaV projektu v oblasti výzkumu a vývoje automatizovaných výrobních procesů a vývoje unikátní autonomní jednotky PTR pro likvidacie organických polutantů.

Patentová ochrana  PTR v Číně, zahájení výrobního programu v Číně.

 

Ověřená technologie PTR - Zpracování zbytkové biomasy a biogenních odpadů pomalou termolýzou PTR na biouhel, biokapalinu a T-bioplyn
Ověřená technologie - Technologie aplikace biouhlu jako půdního aditiva Ztech - jako aplikace PTR biouhlu, vyrobeného technologií PTR

Patentované řešení automatického spínacího systému pro PTR
Výroba a testování biouhlu pro využití v zemědělství
Výroba a testování výroby CB - Carbon Black

Příprava projektu PTR China na výrobu CB, Carbon Black.

Výroba PTR 1000 kW6 - 1 ENERKAL.
Udělení patentu PTR technologii v Kanadě.
Prezentace PTR technologie na All Energy Glasgow  2.- 3.5. 2018.
Prezentace PTR technologie na IFAT Munchen  14.-18.5. 2018.

Udělení Evropského patentu PTR technologii.
Prezentace PTR technologie s 3D modelem PTR instalace na zpracování pryže v Londýně, na exhici EXPO 2017 v Kazachstánu.

Instalace a uvádění do provozu jednotky PTR 1000 kW6 - komplexního řešení na zpracování pryže a výrobu elektrické energie, Londýn, Velká Británie.

Aktuality

důležité informace, nové projekty a události

15.5.2024

Ministr Petr Hladík na stánku HEDVIGA GROUP představení PTR technologie

Ministr Petr Hladík na stánku HEDVIGA GROUP představení PTR technologie

Ve středu 15. 5. 2024 v Mnichově HEDVIGA GROUP v rámci veletruhu IFAT přivítala na svém stánku ministra životního prostředí pana Petra Hladíka. HEDVIGA GROUP panu ministrovi představila inovativní technologický sytém PTR HYBRID ENERGY na zpracování kombinovaných vstupních surovin, zejména odpadů s cílem vyrobit obnovitelnou energii a speciální chemické výrobky jako rCB. Česká delegace pod vedením pana mistra Hladíka se v Mnichově na IFATu potkala se zástupuci vystavujících českých technologických společností, které se profilují zejména v oblasti čištění odpadích vod, úpravy vody, řídících systémů, armatur a speciálních technologií na zpracování druhotýných surovin a/nebo odpadů, mimo jiné PTR technologie společnosti HEDVIGA GROUP.

14.5.2024

PTR technolgie na veletrhu IFAT24 vzbudila opravdový zájem

PTR technolgie na veletrhu IFAT24 vzbudila  opravdový zájem

HEDVIGA představila na IFATu modulární technologické řešení PTR, na zpracování různodruhové vsázky, s prioritou výrobit elekřinu a kvaltiní špičkové výrobky.

12.5.2024

PTR opět míří na IFAT do Mnichova

PTR opět míří na IFAT do Mnichova

HEDVIGA GROUP se znovu představuje na IFAT 2024. PTR technologické řešení doznalo nových inovativních prvků a HEDVIGA představí inovativní řešení na zpracování více druhové vsázky, bez míchání vstupů, s plnohodnotným systémem výrobu plynného paliva, pro zajištění energetické nezávislosti provozu jak PTR jednotky, tak přidružených zařízení.

7.12.2021

PTR zařízení ve zkušebním provozu v čínském Guangzhou PTR 1000 kW6 - 2021 | CB

PTR zařízení ve zkušebním provozu v čínském Guangzhou PTR 1000 kW6 - 2021 | CB

Společnosti HEDVIGA dne 6. 12. 2021 předala do zkušebního do provozu technologické zařízení PTR 1000 kW6 – 2021|CB v čínském Ghuangzhou, jako součást VaV Centra Pyrolýzních technologií.

29.10.2021

Instalace plně automatizovaného Spektrofotometrického analyzačního komplexu (SAC-PTR) pro kontinuální měření složení PTR plynu na jednotce PTR 1000 kW6 v Číně

Instalace  plně automatizovaného Spektrofotometrického analyzačního komplexu (SAC-PTR) pro  kontinuální měření složení PTR plynu na jednotce PTR 1000 kW6 v Číně

Úspěšné připojení Spektrofotometrického analyzačního komplexu (SAC-PTR) na instalaci jednotky PTR 1000 kW6 v Číně.

15.10.2019

HEDVIGA GROUP, a.s. zasedání Valné hromady

HEDVIGA GROUP, a.s. zasedání Valné hromady

Změny ve vedení společnosti

10.10.2019

Zprovoznění kontinuálního měření v Londýně – Projekt PTR

Stanice kontinuálního měření paliv a autonomní řídící systém PTR

15.5.2024

Ministr Petr Hladík na stánku HEDVIGA GROUP představení PTR technologie

14.5.2024

PTR technolgie na veletrhu IFAT24 vzbudila opravdový zájem

12.5.2024

PTR opět míří na IFAT do Mnichova

7.12.2021

PTR zařízení ve zkušebním provozu v čínském Guangzhou PTR 1000 kW6 - 2021 | CB

29.10.2021

Instalace plně automatizovaného Spektrofotometrického analyzačního komplexu (SAC-PTR) pro kontinuální měření složení PTR plynu na jednotce PTR 1000 kW6 v Číně

15.10.2019

HEDVIGA GROUP, a.s. zasedání Valné hromady

10.10.2019

Zprovoznění kontinuálního měření v Londýně – Projekt PTR

Technologie PTR je již
v provozu na několika místech na světě

Nahlédněte do fotogalerie našich technologických realizací

© HEDVIGA GROUP, a.s. | 1997-2024

Created by WEBLI