Ověřená technologie PTR®

  • Ověřená technologie PTR®

    komplexní patentované řešení na klíč

    Více informací

Ziskejte energii a teplo

z organických materiálů, zejména odpadů

stin
PTR technologie

PTR technologie

Více informací
stin
Kogenerace MOMENTA

Kogenerace MOMENTA

Více informací
stin
Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Více informací
stin
Výzkum a vývoj

COVID-19

Více informací
stin
Energie z kalů

Energie z kalů

Více informací

 

O společnosti

PTR řešení pro materiálové využití organických látek, chemickou recyklaci a energetiku

HEDVIGA GROUP, a.s. je česká společnost, která se zabývá nabídkou komplexního technického řešení na výrobu efektivních produktů, pro využití zejména v oblasti paliv, hnojiv a chemických surovin.

 

PTR TECHNOLOGIE  

znamená

ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST

 

VÝROBU PLYNU

VÝROBU KAPALNÉHO PALIVA PRO MOTORY

VÝROBU UHLÍKU, BIOCHARU, HNOJIV

 

PTR TECHNOLOGIE 

znamená 

NEZÁVISLOST NA VNĚJŠÍCH ZDROJÍCH ENERGIE A PALIV

 

 

ptr

Soběstačné řešení PTR

Současná doba klade zvýšené nároky na ceny energií ale také na situace spojené s výpadky dodávek elektřiny a tepla, nebo plynu a nafty.

PTR technologie  je tady s ověřeným technických řešením,  na  využití veškerých organických materiálů, odpadů a dostupných surovin na okamžitě energeticky upotřebitelná plynná a kapalná paliva. Tato paliva jsou vhodná pro kogenerace, motorgenerátory, kotle na výrobu elektřiny a tepla, nebo jako příměsi paliv pro pohony technických strojů.

PTR principy  - oběhové | cirkulární řešení 

HEDVIGA GROUP, a.s. ve svém patentovaném PTR řešení představuje  metodu neo-oxidativního pomalého termického rozkladu, který probíhá v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu, v rozmezí  procesních teplot 300 - 600 °C. V procesu termické konverze  dochází k rozkladu vstupní vsázky vždy na další frakce - pevné uhlíkaté, kapalné olejové a plynné. Tyto frakce jsou v závislosti na původu vstupní suroviny  dále využitelné jako hnojiva nebo pomocné půdní látky v zemědělství, jako vstupní suroviny v petrochemii např. pro výrobu polypropylénu, jako  kapalná, plynná a pevná paliva, jako chemická aditiva při výrobě pryže a další. 

Nový úhel pohledu PTR technologie je zejména v identifikaci jasného cíle využití a/nebo znovuvyužití vstupních surovin  při dodržení principů Cirkulární ekonomiky. Vstupními surovinami pro PTR technologie jsou  vytříděné recykláty, odpadní biomasa, ČOV kaly  nebo druhotné suroviny. Produkty, které se tak dají vyrobit, mají parametry výrobků a současně nízký emisní faktor.

Ověřená technologie PTR

V rámci projektu probíhajícího v letech 2018-2020 HEDVIGA ve spolupráci s VÚZT realizovala výrobu biouhlů z odpadní biomasy ze zemědělské produkce. Projekt zahrnoval vedle výběr vstupní biomasy, testování různých druhů biomasy a výrobu biouhlů, biooleje a T-bioplynu, také půdní testy vyrobeného biouhlu. 

Výsledkem projektu je Ověřená technologie a postup zpracování zbytkových biosurovin a bioodpadů v kvazikontinuální zařízení PTR 1000 kW6.

PTR technologie je modulární systém s efektivní uspořádání reaktorových částí s termickými komorami včetně sektorového ohřevu a robotický ovládanými palivovými články s objemem jedné vsázky 1,2 m3.  Celý systém je napojen na okruh teplonosného oleje pro akumulaci tepla z tepelného okruhu kogenerace. Proces tepelného rozkladu probíhá v patentovaném několika stupňovém režimu, od předehřevu vsázky na 120 °C, přes vlastní konverzi při teplotě do 600 °C, aktivaci biouhlu při krátkodobě teplotě nad 600 °C a konečným zchlazováním na teplotu 100°C.

Vedle ekonomická efektivnosti zpracování vykazuje technologické zpracování vysokou tržní konkurenceschopnost produktů, což bylo potvrzeno na základě spotřeb energie, hmotnostní bilance a kvantitativních parametrů získaných produktů biooleje, biouhlu, jako půdního aditiva a T-bioplynu využitého v navazující kogenerační jednotce MOMENTA na výrobu elektrické energie a tepla.

 

Zahájení komerční nabídky PTR komplexního řešení, a to v několika projektech na energetické využití organických hmot z odpadů (pryžového granulátu, tříděných plastů, biomasy a tříděného komunálního odpadu) v rámci ČR i EU.

Uvedení na trh duální kogenerační jednotky VOPTRA D4N jako výsledku společného výzkumu HEDVIGA GROUP, a.s. a státního podniku VOP CZ, s.p.

Zahájení výroby PTR 1000 kW6 - komplexního řešení na zpracování pryže a výrobu elektrické energie a tepla, pro instalaci ve Velké Británii.

Instalace a uvádění do provozu jednotky PTR 1000 kW6 - komplexního řešení na zpracování pryže a výrobu elektrické energie, Londýn, Velká Británie.

Udělení Evropského patentu technologii PTR.
Prezentace PTR na EXPO 2017 v Kazachstánu.

Výroba PTR 1000 kW6 - 1 ENERKAL.
Výroba PTR 1000 kW6 - 1 pro Automotiv.
Udělení patentu PTR technologii v Kanadě.
Prezentace PTR technologie na All Energy Glasgow  2.- 3.5. 2018.

Prezentace PTR technologie na IFAT Munchen  14.-18.5. 2018.

Příprava projektu PTR China na výrobu CB, Carbon Black

Patentované řešení automatického spínacího systému pro PTR
Výroba a testování biouhlu pro využití v zemědělství
Výroba a testování výroby CB - Carbon Black

Ověřená technologie PTR - Zpracování zbytkové biomasy a biogenních odpadů pomalou termolýzou PTR na biouhel, biokapalinu a T-bioplyn
Ověřená technologie - Technologie aplikace biouhlu jako půdního aditiva Ztech - jako aplikace PTR biouhlu, vyrobeného technologií PTR

DARK

Reference

nahlédněte do fotogalerie našich realizací

Zobrazit
fb

Aktuálně u nás

důležité informace | nové projekty | události

Copyright © 2016 HEDVIGA GROUP, a.s. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil webap | Webové a grafické studio