Zpět na aktuality
7.12.2021

PTR zařízení ve zkušebním provozu v čínském Guangzhou PTR 1000 kW6 - 2021 | CB

Společnosti HEDVIGA dne 6. 12. 2021 předala do zkušebního do provozu technologické zařízení PTR 1000 kW6 – 2021|CB v čínském Ghuangzhou, jako součást VaV Centra Pyrolýzních technologií.

Hlavním úkolem je vyrobit rCB v kvalitě dle norem HG/T 5459-2018, v souladu s čínskými národními normami, ověřitelných v čínských laboratořích.

Zařízení PTR je patentově chráněno, včetně procesu výroby uhlíkatého materiálu a rCB, a osazeno dalšími 7 inovativními technologickými prvky jako jsou automatické upínací jednotky, zavážecí systém, dvou-trasé palivové okruhy, Spektrofotometrický analyzační komplex (SAC-PTR)  pro kontinuální měření složení plynu na principu Ramanovy spektroskopie a další.

Celková výrobní kapacita PTR 1000 kW6-2021|CB je 2.300 tun vyrobeného rCB ročně, současně je celé zařízení plně energeticky soběstačné, modulární a umožňuje další rozšíření.

Řízení montážních prací dle schválené dokumentace a prací souvisejících s uváděním zařízení do provozu, probíhalo zcela unikátně v režimu vzdáleného přístupu, za pomoci obrazového přenosu s minimální technicky možnou časovou prodlevou. Přenos dat souvisejících s nastavením a provozem technologie v místě instalace do vzdáleného řídícího systému probíhalo pomocí speciálně vytvořeného datového kanálu s průběžným ukládáním dat. Přenos dat mezi pracovištěm v Číně a Českým řídícím PTR dispečinkem probíhá na platformě 4.0, v souladu s podmínkami kyber-bezpečnosti. Tímto způsobem bylo zařízení smontováno, řízeno a testováno.

Tento postup vzdálené montáže, zprovoznění a řízení měl za cíl mimo jiné ověřit možnosti instalace složitějších technologických celků bez nutnosti fyzické přítomnosti inženýrského týmu dodavatele v místě instalace, což nabývá mimořádného významu za situace celosvětové pandemie Covid19, kdy jsou možnosti vycestovat do míst instalace v zahraničí omezeny na minimum. Projekt distančního řízení montáže a zprovozňování dále potvrdil aplikovatelnost způsobů zpracování odpadů v cirkulárním systémů bez lidské obsluhy, v plně automatickém a autonomním systému.

Technologie PTR je již
v provozu na několika místech na světě

Nahlédněte do fotogalerie našich technologických realizací

© HEDVIGA GROUP, a.s. | 1997-2024

Created by WEBLI