Pomalý termický rozklad

Pomalý termický rozklad je  proces, probíhající  v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu. Palivové články jsou naplněny vstupní organickou surovinou, článek je uzavřen, umístěn do PTR modulu, kde v následujícím 2-3* hodinovém procesu probíhá termická konverze vstupní suroviny,  na 3 výstupní produkční  frakce,  tj. plynnou, kapalnou a pevnou.

Vstupní materiály, které jsou využitelné v PTR technologii na výrobu petrochemických surovin - aromatů, plynných a kapalných paliv

  • Pryžový materiál, pneumatiky
  • Zbytková biomasa
  • Plasty, PE, PP, HDPE, LDPE jako vytříděné plastové směsy
  • TAP - tuhá alternativní paliva

Vstupní materiály (suroviny), které jsou využitelné v PTR technologií na výrobu hnojiv, aditiv, biocharu

  • Zbytková biomasa, zemědělský odpad, BRKO
  • Čistírenské kaly

Vstupní materiály (suroviny), které využívájí PTR technologie k recyklaci, separaci, dekontaminaci

  • Elektroodpad, odpady z recyklace autovraků
  • Autobaterie
  • Kontaminované zeminy
  • ČOV kal, průmyslové kaly

Samotný proces termického rozkladu probíhá v rozmezí teplot od 350 do 600°C v uzavřených palivových článcích, což je základní rozdíl mezi PTR a jiným technologiemi jako jsou pyrolýzní retorty.

Cílem PTR  řešení je materiálově využít vstupní suroviny a získat pevné, plynné a kapalné produkty stabilních parametrů, které mají další materiálový a  energetický potenciál.

Proměníme vaše suroviny v energii

Další projekty společnosti

.........

Instalace technologie PTR 1000 kW6*

PTR 1000 kW6  je v základním uspořádání  navržena jako modulární  a komplexní řešení, které se sestává z jedné samostatné jednotky  PTR 1000 kW6, tvořené 2mi moduly PTR a příslušenstvím a je koncipováno pro vstupní kapacitu 1 tunu hodinově zpracování vstupního materiálu (např.  drť z pneumatik, plastu, biomasy, kalu, vždy v závislosti na měrné hmotnosti) dle zadání Investora.
Počet jednotlivých termických komor /modulů je vždy navržen dle kapacity zpracování a může být v sestavě např. 6 termických komor nebo až 96 termických komor pro kapacitu zpracování až 32 tis tun vstupních materiálu ročně.

Projektována kapacita je od pro 8 000  tis. tun vstupního materiálu ročně  do 32 000 tun ročně (333  provozních dnů) a následným přímým energetickým využitím vyrobeného plynného paliva a kapalného paliva v energetických jednotkách (plynové, duální kogenerační jednotky).

Celkový počet a výkon kogeneračních jednotek je naprojektován dle množsvtí a kvality vyprodukovaných produktů a požadavek na jejich přímé využití. Např. při zpracování 1 tuny pryže za hodinu, lze v zařízení PTR 1000 kW6 vyrobit min. 1MWe elekrické energie, při instalaci kogeneračních jednotek s instalovaných výkonem 1 MWe.

Technologie PTR je již
v provozu na několika místech na světě

Nahlédněte do fotogalerie našich technologických realizací

© HEDVIGA GROUP, a.s. | 1997-2024

Created by WEBLI