Základní myšlenkou PTR technologie jako komplexního řešení je využít potenciál procesu pomalého termického rozkladu různých druhů vstupních materiálů s obsahem organických látek a vyrobit produkty  - paliva, dále využívaná v samostatných energetických jednotkách.

Vstupní materiály (suroviny), které jsou využitelné v PTR technologií 

- pryžový materiál, pneumatiky
- zbytková biomasa, zemědělský odpad, 
- plasty,  PE, PP, HDPE, LDPE  jako vytříděné plastové směsi
- čistírenské kaly
- TAP - tuhá alternativní paliva
- kontaminované zeminy
- elektro-odpad

Pomalý termický rozklad je  proces probíhající  v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu. Palivové články jsou naplněny vstupní organickou surovinou, článek je uzavřen, umístěn do PTR modulu kde v následujícím 2-3* hodinovém procesu probíhá termické konverze vstupní suroviny na 3 výstupní frakce, plynnou, kapalnou a pevnou.

*POZN: Procesní čas je pro každou vstupní surovinu jiný, zde uveden příklad u pryžového materiálu.

ptr

Samotný proces termického rozkladu probíhá v rozmezí teplot od 350 do 600°C v uzavřených palivových článcích, což je základní rozdíl mezi PTR a jiným technologiemi jako jsou pyrolýzní retorty.

Cílem PTR  řešení je materiálově využít vstupní suroviny a získat pevné, plynné a kapalné produkty stabilních parametrů, které mají další materiálový a  energetický potenciál.

 

Procesní schéma

*POZN: Procesní schéma vzorového projektu PTR 1000 kW6 - instalace Londýn, vstupní materiál - drcená pryž (osobní automobily/truck).

 

Produkty procesu PTR rozkladu jsou dále využitelné

1. v oblasti paliv jako plynná a kapalná paliva pro pohon plynových nebo duálních kogeneračních jednotek a jako pevná paliva pro kotelny, nebo jako stabilizátory paliv.
2. v oblasti speciální chemie a zemědělství jako sorpční materiály ve filtrech a jako hnojiva pro zemědělství.

 

Produkty jsou pro konkrétní užití certifikovány jako výrobky nebo jako paliva a lze je popsat takto:

Plynná frakce* – slouží jako palivo pro plynové kogenerační jednotky nebo generátory, tj. na výrobu elektrické energie. Parametry plynné frakce: Q = 30 MJ/m3  při obsahu org. látek ve vstupním materiálu min 60%, (konkrétní parametry výstupních frakcí - paliv, jsou stanoveny během přípravného měření pro konkrétní vstupní materiál dle zadání investora).

*POZN: Parametry paliv jsou odvozeny od testovaných vzorků pryžového materiálu, který se však dle původu a stáří mohou lišit (až o 5%).

Kapalná frakce* – slouží jako komerční palivo pro energetické využití, jako palivo pro duální kogenerační jednotku, nebo generátor. Parametry kapalné frakce: Q = 34 MJ/kg, při obsahu org. látek ve vstupním materiálu min 60%, (konkrétní parametry výstupních frakcí - paliv, jsou stanoveny během přípravného měření pro konkrétní vstupní materiál dle zadání investora).

*POZN: Parametry paliv jsou odvozeny od testovaných vzorků pryžového materiálu, který se však dle původu a stáří mohou lišit (až o 5%).

Pevná frakce* – slouží jako komerční  pevné palivo, lze jej také briketovat nebo lze uhlíkatý materiál využít jako stabilizátor nízko - výhřevných paliv. Parametry pevné  frakce: Q = 30-35 MJ/m3, při obsahu org. látek ve vstupním materiálu min 60%, (konkrétní parametry výstupních frakcí - paliv, jsou stanoveny během přípravného měření pro konkrétní vstupní materiál dle zadání investora).

*POZN: Parametry paliv jsou odvozeny od testovaných vzorků pryžového materiálu, který se však dle původu a stáří mohou lišit (až o 5%).

 

 

Výhodou PTR technologie je  kladná energetická bilance. Produkce energií (elektrické energie a tepla) převyšuje vlastní spotřebu o min 80%. Díky vlastnímu využití tepla v soustavě PTR je možné efektivně snížit celkovou spotřebu elektrické energie.

 

 

Instalace technologie PTR 1000 kW6*

PTR 1000 kW6  je navržené jako modulární komplexní, které se sestává z jedné samostatné jednotky  PTR 1000 kW6, tvořené 2mi moduly PTR a příslušenství a je koncipováno pro vstupní kapacitu 1 tunu hodinově zpracování  vstupního materiálu (např.  drť z pneumatik, plastu, biomasy, kalu, vždy v závislosti na měrné hmotnosti) dle zadání Investora. Maximální kapacita je projektována pro 7 680  tis. tun vstupního materiálu ročně a následným přímým energetickým využitím vyrobeného plynného paliva a kapalného paliva v energetických jednotkách ( plynové, duální kogenerační jednotky). Počet a výkon kogeneračních jednotek je naprojektován dle množsvtí a kvality vyprodukovaných produktů a požadavek na jejich přímé využití. Např. při zpracování 1 tuny pryže za hodinu, lze v zařízení PTR 1000 kW6 vyrobit min. 1MWe elekrické energie, při instalaci kogeneračních jednotek s instalovaných výkonem 1 MWe.

Provoz zpracování a energetického využívání upraveného vstupního materiálu přepokládá pracovní režim min 320 pracovních dnů, 3 zaměstnance na směnu a samostatné pracoviště předpřípravy a logistiky vstupního a výstupního materiálu (svoz, drtič, uskladnění).

*POZN: Instalace PTR 1000 kW6 London, UK. Uvedení do provozu 12/2016.

 

  • 1Modul PTR
  • 2Manipulační systém
  • 3Chladící modul
  • 4Řídící modul
  • 5KGJ duální
  • 6KGJ plynová
  • 7Zásobník plynu
  • 8LV panel

 

Dokumenty ke stažení

SCHEMA02.pdf Příklady parametrů výstupních produktů PTR 204 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
DARK

Reference

nahlédněte do fotogalerie našich realizací

Zobrazit
fb

Aktuálně u nás

důležité informace | nové projekty | události

Copyright © 2016 HEDVIGA GROUP, a.s. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil webap | Webové a grafické studio