Když je odpad cennou surovinou

VELETRH V BRNĚ - Čeští strojaři vstupují do éry nových technologií

Nové technologie mohou zajistit ekonomickou a energetickou soběstačnost. Jak to funguje v praxi, ukazuje výzkumný projekt pomalého neoxidačního termického rozkladu (PTR) frýdecko-místecké společnosti Hedviga Group.

Hedviga Group zaujala loni na Mezinárodní specializované výstavě EXPO v kazašské Astaně, letos v květnu se poprvé představila na odborném veletrhu IFAT v Mnichově. Tam vedle PTR technologie ukázala komplexní řešení Enerkal na využití čistírenského kalu. „Jsou za tím léta práce, během níž jsme hledali a stále hledáme smyslupl- ná a funkční řešení odpadových a energeticky soběstačných technologií,” zdůrazňuje ředitelka pro výzkum a vývoj Monika Pullmanová.

Odkud berete vaše nápady?

Máme vlastní Výzkumné centrum termických procesů a energetických jednotek. Vedle výroby PTR zařízení souběžně probíhá intenzivní vývoj a výzkum. Stále se objevují nové výzvy a v chystaných projektech řešíme např. vícestupňový systém desulfurizace paliv, výrobu sorbentů a podobně. Technologie PTR má široký záběr ve využití vstupních surovin, odpady počínaje a biomasou konče, a to nám dává obrovskou výhodu. Proto dbáme na to, abychom se vždy se vstupními surovinami i rozsahem projektu seznámili a teprve potom navrhujeme řešení klientovi na míru.

V čem je PTR technologie jiná?

Nabízíme mobilní a komplexní jednotku, která se umí i vyvíjet s tím, jak se vyvíjí klient, v kapacitách zpracování, druhu vstupní suroviny, legislativních omezeních a zaměření projektu. Takto třeba řešíme využití čistírenského kalu jako suroviny pro zemědělce v projektu Enerkal. Vedle čistírenských kalů, které na rozdíl od jiných řešení nemusíme předem sušit, je velmi zajímavým vstupním materiálem nákladně vyrecyklovaný plast. Dnes jsou sice města plná žlutých kontejnerů, ale odběratelů toho „špinavého plastu“, který zbude po oddělení PET lahví, je pomálu, a tak tyto plasty opět končí na skládce nebo ve spalovně.

Co vás čeká po akci v Mnichově?

Z IFATu jsme se vrátili zasypáni dotazy od provozovatelů čistíren odpadních vod a provozovatelů třídících linek. Měli jsme stánek v pavilónu B6 uprostřed firem, které nabízejí drtiče a separátory plastů a jiných materiálů. Mezi nimi trčela naše PTR technologie, která třeba právě z plastů vyrábí elektřinu a paliva.

Pro koho je PTR určena?

Oslovují nás malé i velké odpadkářské firmy, zemědělci, provozo- vatelé ČOV, ale také čím dál více zástupci obcí. Zemědělcům PTR jednotka zpracovávající odpadní biomasu vytváří rezervu v energiích a vyrobené uhlíkaté materiály je možné aplikovat zpět do půdy jako hnojivo. Obcím nabízíme Smart PTR řešení, kdy lidé třídí, vědí, co se s dál s vytříděným odpadem děje a že to má smysl. Obyvatelé takových obcí mohou získat výhody například v poplatcích za odpad a cenách energií, které obec ušetří. To je náš cíl: vytvořit chytrým PTR řešením surovin na území obce, systémem osvětlení, městským sportovním centrem, školou a záložním ener- getickým zdrojem třeba městskou elektromobilitu.

Fotogalerie

Když je odpad cennou surovinou Když je odpad cennou surovinou Když je odpad cennou surovinou Když je odpad cennou surovinou

Publikováno

udáváme nový směr v oblasti energetiky

DARK

Reference

nahlédněte do fotogalerie našich realizací

Zobrazit
fb

Aktuálně u nás

důležité informace | nové projekty | události

Copyright © 2016 HEDVIGA GROUP, a.s. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil webap | Webové a grafické studio